Microsoft har følgende officiel datoer for End of Life:

  • Microsoft Office 2010 - 13.10.2020
  • Microsoft Office 2013 - 13.10.2020
  • Microsoft Office 2016 - 13.10.2023
  • Microsoft Windows 7 - 14.01.2020
  • Microsoft Windows 8.1 - 10.01.2023
  • Microsoft Server 2008 R2 - 14.01.2020
  • Small Business Server - 14.01.2020