Nem FLex

Nuværende ChangeLog
Opdateret pr. 16/06-2020
UA = Uniconta APP, UP = Uniconta Plugin

Bemærk

Dato valg bliver ikke vist korrekt på IOS 13 hvis de enhed er sat i dark mode.
Du kan ændre til light mode hvis du går ind i Indstillinger > Skærm og Lysstyrke – Vælg lys og slå automatisk fra.
Der arbejdes på en version som virker med dark mode.

1.1.11
UA: Kundenavn og projektnavn vises nu mere overskueligt
UA: Der kan nu registreres tid med både . (punktum) og , (komma) og det tolkes med et ,  (komma).

1.1.10
UA: Debitor navn tilføjet i projekt liste.
UA: Projekt liste omorganiseret. Startdata først, herefter kundenavn med krusiv skrift, herefter Projekt navn.
UP: Proejkt/Tilknyt medarbejdere. Der er tilføjt en “Gem og Luk” knap.

1.1.9
UA: Mulighed for at tilføj “notat” på hver registrering.
UA: Mulighed for at tilføje Brugt timer på hver registrering.
UA: Poster-fanen viser nu posteringerne i datorækkefølge oppefra og ned med sammentælling af timer i bunden.
UP: Projekt/Tilknyt medarbejdere. Her kan man nu sætte flueben i listen over medarbejdere der tilknyttet eller skal fjernes fra listen.
UP: Projekt/Tilknyt medarbejdere. Hvis man trykker på Opdatere-knappen, opdateres listen med alle medarbejdere i Uniconta der har aktivt login til NemFLex app.

1.1.8
UA: Viser nu total antal på poster for dag og periode.
UA: Der kan skiftes mellem Projekter og Poster i hovedbilledet foroven. Der vises som standard den igangværende uge som periode.

1.1.7
UA: Vis changelog når man klikker på versionsnummer i indstillingerne nederst.
UA: Ugessedel oversigt
UA: Dansk sprog i datovælgere

1.1.6
UA: Man kan nu filtrere varer efter gruppe (alle bliver vist som standard)
UA: Der er nu lavet mulighed for at man under Tilføj vare til projekt kan tilføje en vare som end favoritvare. Der er en tom/udfyldt stjerne til højre for varenr. som kan slåes fra/til.
UA: Optimeret så varenr søgning går meget hurtigere.

1.1.5
UA: Man kan se bogførste poster med farven grå.

1.1.4
UA: Man får nu at vide hvis ens login er forkert.

1.1.3
UA: Man kan nu selv vælge vare fremfor en enkelt timevare.

1.1.2
UA: Viser fejlbesked hvis bruger ikke er tidelt kladde til bogføring af poster.

1.1.1
UA: Vareoversigt for projekt vises korrekt så dato ikke laver linjeskift og alt teksten kan læses.
UA: Tibalge knap fjernet tekst “tibage” for at spare plads.

1.1.0
UA: Optimering af fejlretning i sortering/visning af varer.

1.0.4
UA: Man kan nu sortere varer efter udvalgte varer.
UA: Man kan nu sortere varer efter gruppe,

1.0.3
UA: Viser nu korrekt måned – brugte tidligere 0-11. Rettet til 1-12

1.0.2
UA: Vis dato, antal og tekst i vare oversigt for projekt.
UA: Vis ikke checkmark når man vælger at ikke slette data.
UA: Advar hvis bruger ikke har hentet varer og prøver at tilføj varer.
UA: Opdater teksten “sidst opdateret” når man sletter projekter og varer fra enheden.
UA: Slet ikke registreringer når man beder om at slette projekter og varer.
UA: Kan slette første bogstav i projekt søgning.

1.0.1
UA: Synkronisering mellem APP og Uniconta kommer nu med bedre fejlbeskeder.

1.0.0
UA: Første udgivelse.