Nem FLex

 

Nuværende changelog:

Opdateret pr.16/06-2020

 UA = Unicota APP, UP = Unicota Plugin

 

Bemærk:

Dato valg bliver ikke vist korrekt på IOS 13 hvis de enhed er sat i dark mode.

Du kan ændre til light mode hvis du går ind i indstillinger > Skærm og lysstyrke - Vælg lys og slå automatisk fra.

Der arbejdes på en version som virker med dark mode.

 

1.1.11

UA: Kundenavn og projektnavn vises nu mere overskueligt.

UA: Der kan nu registreres tid med både . (punktum) og , (komma) og det tolkes som et , (komma).

 

1.1.10

UA: Debitor navn tilføjet i projekt liste.

UA: Projekt liste omorganiseret. Startdato først, herefter kundenavn med kursiv skrift, herefter Projekt navn.

UP: Projekt/Tilknyt medarbejdere. Der er tilføjet en "Gem og luk" knap.

 

1.1.9

UA: Mulighed for at tilføj "notat" på hver registrering.

UA: Mulighed for at tilføje Brugt timer på hver registrering.

UA: Poster-fanen viser nu posteringerne i datorækkefælge oppefra og ned med sammentælling af timer i bunden.

UP: Projekt/Tilknyt medarbejdere. Her kan man nu sætte flueben i listen over medarbejdere der er tilknyttet eller skal fjernes fra listen.

UP: Projekt/Tilknyt medarbejdere. Hvis man trykker på Opdatere-knappen, opdateres listen med alle medarbejdere i Uniconta der har aktivt login til NemFLex app.

 

1.1.8

UA: Viser nu total antal på poster for dag og periode.

UA: Der kan skiftes mellem Projekter og Poster i hovedbilledet foroven. Der vises som standard den igangværende uge som periode.

 

1.1.7

UA: Vis changelog når man klikker på versionsnummer i indstillingerne nederst.

UA: Ugeseddel oversigt

UA: Dansk sprog i datovælgere

 

1.1.6

UA: Man kan nu filtrere varer efter gruppe (alle bliver vist som standard)

UA: Der er nu lavet mulighed for at man under Tilføj vare til projekt kan tilføje en vare som end favoritvare. Der er en tom/udfyldt stjerne til højre for varenr. som kan slås fra/til. 

UA: Optimeret så varenr søgning går meget hurtigere.

 

1.1.5

UA: Man kan nu se bogførte poster med farven grå.

 

1.1.4

UA: Man får nu at vide hvis ens login er forkert.

 

1.1.3

UA: Man kan nu selv vælge vare fremfor en enkelt timevare.

 

1.1.2

UA: Viser fejlbesked hvis bruger ikke er tildelt kladde til bogføring af poster.

 

1.1.1

UA: Vareoversigt for projekt vies korrekt så dato ikke laver linjeskift og alt teksten kan læses.

UA: Tilbage knap fjernet tekst "tilbage" for at spare plads.

 

1.1.0

UA: Optimering og fejlretning i sorterting/visning af varer.

 

1.0.4

UA: Man kan nu sortere varer efter udvalgte varer.

UA: Man kan nu sortere varer efter gruppe.

 

1.0.3

UA: Viser nu korrekt måned - brugte tidligere 0-11. Rettet til 1-12

 

1.0.2

UA: Vis dato, antal og tekst i vare oversigt for projekt. 

UA: Vis ikke checkmark når man vælger at ikke slette data.

UA: Advar hvis bruger ikke har hentet varer og prøver at tilføj varer.

UA: Opdater teksten "sidst opdateret" når man sletter projekter og varer fra enheden.

UA: Slet ikke registreringer når man beder om at slette projekter og varer.

UA: Kan slette første bogstav i projekt søgning.

 

1.0.1

UA: Synkronisering mellem APP og Uniconta kommer nu med bedre fejlbeskeder.

 

1.0.0

UA: Første udgivelse.